recenze na zbozi
Heureka recenze
Tento web používá cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies k zajištění svého správného fungování. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.
×
Požáry & hlásiče

HLÁSIČE & ALARMY

Doprava ZDARMA při objednávce nad 3000 Kč.

Rychlá objednávka +420 775 502 491

×
 x 

Košík je prázdný
Rozdíl mezi CO a CO2

Co je OXID UHELNATÝ?

OXID UHELNATÝ (CO) je bezbarvý jedovatý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý.

Je lehčí než vzduch, ale se vzduchem se mísí. Ve vodě je málo rozpustný.

Jak vzniká oxid uhelnatý (CO)?

Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním fosilních paliv, ať už je to uhlí, plyn nebo dřevo. Nedokonalé spalování nastává při nedostatečném přísunu spalovacího vzduchu. Špatné spalování můžete zaznamenat například u plynového průtokového ohřívače vody nebo plynového kotle, kdy hořící plamen nemá modrou, ale oranžovou barvu. Toto nedokonalé spalování a vznik CO může nastat i v případě kdy ve vašem krbu doutnají zbytky dřeva a vy máte zavřenou klapku v komínu.

OXID UHELNATÝ vzniká zejména pokud:

je teplota spalování příliš nízká, aby mohlo dojít k úplné oxidaci pohonných látek na oxid uhličitý, čas hoření ve spalovací komoře je příliš krátký, nebo není k dispozici dostatek kyslíku.

Otrava oxidem uhelnatým

Příčinou otravy oxidem uhelnatým je vdechnutí tohoto jedovatého plynu, který se následně naváže na krevní barvivo hemoglobin. Projevuje se nevolností, bolestmi hlavy až zvracením, v těžkých případech otravy bezvědomím a smrtí. Jednotlivé projevy závisí na koncentraci CO v daném prostoru.

Co je OXID UHLIČITÝ?

OXID UHLIČITÝ (CO2) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť. .

Je těžší než vzduch a je ve vodě snadno rozpustný.
Oxid uhličitý jako takový není jedovatý a jeho přítomnost v atmosféře je pro život nezbytná.

Jak vzniká oxid uhličitý (CO2)?

Vzniká jako konečný produkt dokonalého spalování uhlíku a jeho sloučenin při mnoha biologických procesech.

Otrava oxidem uhličitým

Příčinou otravy oxidem uhličitým je vytěsnění kyslíku ze vzduchu, čímž dochází ke zvýšenému příjmu CO2 proti O2. To má mj. za následek změnu pH krve ve prospěch kyselosti (překyselení organismu).
Otrava tak může nastat v nedostatečně větraných prostorách, nebo přímým vdechnutím větší koncentrace CO2.

Při překročení koncentrace 1000 ppm se může objevit pocit ospalosti a vydýchaného vzduchu, nad 2000 ppm nastává horší schopnost koncentrace a u některých osob i bolest hlavy. Nad 5000 ppm se objevuje zrychlený tep. Koncentrace přesahující 45 000 ppm vedou ke ztrátě vědomí a smrti. V přepočtu na procenta tedy vyplývá, že na 3 % v ovzduší člověk nereaguje, 5 % způsobuje závratě, nouzi o dech, ospalost, 8-10 % bezvědomí a smrt. Při 20 % se člověk náhle zhroutí, smrt nastává do 5-10 minut.

Co je oxid uhelnatý a jak vzniká?

Oxid uhelnatý (CO) je smrtelný, bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu.
Vzniká neúplným spalováním různých paliv, včetně uhlí, dřeva, dřevěného uhlí, oleje, petroleje, propanu či zemního plynu.
Zařízení poháněná spalovacími motory, jako jsou přenosné generátory, automobily, sekačky na trávu také produkují oxid uhelnatý.

Oxid uhelnatý je jedovatý a velmi výbušný.

Váže se na hemoglobin 250x rychleji než kyslík

Lehčí než vzduch

Oxid uhelnatý s hmotností 1 molu = 28 g je mírně lehčí než vzduch.

Úniku oxidu uhelnatého

Doporučujeme pravidelné roční revize komínů i topných těles.

Jediný bezpečný způsob

Nákup detektoru oxidu uhelnatého

Nedoporučujeme nákup detektoru oxidu uhelnatého, který není označen logem shody s normou EN 50291-1: 2010!

Označení detektoru CO

Často se v informacích o popis zařízení si můžete přečíst, že: „Snímač je vyráběn v souladu s platnými normami …“ nebo „snímač je kalibrován (certifikován) v souladu s normou …“ Tato formulace neznamená, že oxid uhelnatý detektory splňují požadavky obsažené v těchto normách, které lze zavést potenciální kupce v omylu.

V případě, že přístroj byl testován nezávislým certifikačním orgánem na těle je umístěn podepsat potvrzení, informace, na jehož základě bylo certifikováno a číslo (příklad reference výše).

Detektory Oxidu uhelnatého

Detektory pro zjištění přítomnosti oxidu uhelnatého (CO) prodávané v Evropské unii by měli splňovat požadavky evropské normy EN50291-1: 2010 pro domácí detektory oxidu uhelnatého.

Detektory CO

Detektory pro zjištění přítomnosti oxidu uhelnatého (CO) prodávané v Evropské unii by měli splňovat požadavky evropské normy EN50291-1: 2010 pro domácí detektory oxidu uhelnatého.
TOP