Glossary of terms used on this site

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Detektor CO

DETEKTORY OXIDU UHELNATÉHO

poisonousJediná a nejlepší revence před únikem jedovatého plynu oxidu uhelnatého.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn
bez chuti a zápachu který vzniká při špatném spalování fosilních paliv jako je uhlí ropa zemní plyn LPG uhlí a dřevo. Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech jako jsou například: kotle plynové spotřebiče karmy grily zanesené komíny ventilační systémy nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Synonyms - detektory CO
Detektory oxidu uhelnatého

Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy nevolnost únava či bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov detektory oxidu uhelnatého.
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu který vzniká při špatném spalování fosilních paliv jako je uhlí ropa zemní plyn LPG uhlí a dřevo. Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech jako jsou například: kotle plynové spotřebiče karmy grily zanesené komíny ventilační systémy nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Synonyms - detektor oxidu uhelnatého
Hlásič plynu

Hlásiče výskytu CO (oxidu uhelnatého) byly optimalizovány tak, aby byly vhodné pro použití v oblasti ochrany obytných objektů před jedovatým CO. Jsou konstruovány tak, aby splňovaly potřeby majitelů domů i jednotlivých uživatelů a to včetně norem ČSN. Detektory Kidde, FireAngel nebo SAFE upozorňují na výskyt tohoto jedovatého plynu.
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká při špatném spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo. Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou například: kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilační systémy nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Synonyms - Hlásiče plynu
Hlásič požáru

Díky fotoelektrické technologii detekce reaguje hlásič rychleji na požár, v první fázi, kdy je produkováno velké množství viditelného kouře, bez otevřeného ohně, jako je kouř z doutnajících předmětů a pod. V případě požáru se automaticky spustí akustický signál 85 dB, přičemž zařízení signalizuje alarm i opticky (indikací červené LED diody).
Autonomní hlásič požáru splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanoví, že každá novostavba a vymezený stavební objekt musí být vybaven autonomním detekčním a signalizačním zařízením.

Synonyms - Požární hlásič
Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý (CO) je smrtelný, bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu. Vzniká neúplným spalováním různých paliv, včetně uhlí, dřeva, dřevěného uhlí, oleje, petroleje, propanu či zemního plynu. Zařízení poháněná spalovacími motory, jako jsou přenosné generátory, automobily, sekačky na trávu také produkují oxid uhelnatý.

Příznaky otravy oxidem uhelnatým: • Bolest hlavy • Únava • Dušnost • Nevolnost • Závrať

Synonyms - oxidem uhelnatým