recenze na zbozi
Heureka recenze
Tento web používá cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies k zajištění svého správného fungování. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.
×
Požáry & hlásiče

HLÁSIČE & ALARMY

Doprava ZDARMA při objednávce nad 3000 Kč.

Rychlá objednávka +420 775 502 491

×
 x 

Košík je prázdný

Smrtelný, bezbarvý a jedovatý plyn bez zápachu

to je OXID UHELNATÝ

Co je oxid uhelnatý a jak vzniká?

Oxid uhelnatý (CO) je smrtelný, bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu.
Vzniká neúplným spalováním různých paliv, včetně uhlí, dřeva, dřevěného uhlí, oleje, petroleje, propanu či zemního plynu.
Zařízení poháněná spalovacími motory, jako jsou přenosné generátory, automobily, sekačky na trávu také produkují oxid uhelnatý.

Oxid uhelnatý je jedovatý a velmi výbušný.

Váže se na hemoglobin 250x rychleji než kyslík

Lehčí než vzduch

Oxid uhelnatý s hmotností 1 molu = 28 g je mírně lehčí než vzduch.

Úniku oxidu uhelnatého

Doporučujeme pravidelné roční revize komínů i topných těles.

Jediný bezpečný způsob

Jak může dojít k tvorbě oxidu uhelnatého

Podtlak v místnosti při souběhu topného spotřebiče a kuchyňského odsavače.

Souběžné používání více topných spotřebičů s nedostatečný přísun vzduchu.

Nenechávat nastartované auto v uzavřené garáži.

Nenechávat větrací otvory do místnosti s topným spotřebičem.

Silné teplotní inverzi zadržující zplodiny z topného spotřebiče u země a snižující tak odtah komínem.

Jak předejít otravě kysličníkem uhelnatým

Pravidelná kontrola revizním technikem komínů a kouřovodů z možného důvodu zanesení, koroze, praskliny, částečné nebo úplné uvolnění, atd.

Nikdy nepoužívejte k vytápění prostoru plynových spotřebičů, jako jsou sporáky, pece, či sušičky.

Instalaci a provoz spotřebičů provádějte podle návodu jejich výrobce.

Nikdy sami neprovádějte údržbu topných systémů, palivo splňujících zařízení a spotřebičů bez řádných znalostí, dovedností a nástrojů. Rozsah a způsob drobných oprav včetně údržby, kterou na zařízeních můžete provádět sami naleznete v příručce uživatele daného zařízení.

Vybavte domácnost či jakýkoliv prostor měřícím zařízením oxidu uhelnatého, a to na každém podlaží a v prostorách určených ke spaní. Jediný způsob, jak zjistit přítomnost oxidu uhelnatého v domě či bytě je pomocí instalovaného detektoru oxidu uhelnatého.

Nákup detektoru oxidu uhelnatého

Nedoporučujeme nákup detektoru oxidu uhelnatého, který není označen logem shody s normou EN 50291-1: 2010!

Označení detektoru CO

Často se v informacích o popis zařízení si můžete přečíst, že: „Snímač je vyráběn v souladu s platnými normami …“ nebo „snímač je kalibrován (certifikován) v souladu s normou …“ Tato formulace neznamená, že oxid uhelnatý detektory splňují požadavky obsažené v těchto normách, které lze zavést potenciální kupce v omylu.

V případě, že přístroj byl testován nezávislým certifikačním orgánem na těle je umístěn podepsat potvrzení, informace, na jehož základě bylo certifikováno a číslo (příklad reference výše).

Detektory Oxidu uhelnatého

Detektory pro zjištění přítomnosti oxidu uhelnatého (CO) prodávané v Evropské unii by měli splňovat požadavky evropské normy EN50291-1: 2010 pro domácí detektory oxidu uhelnatého.

Detektory CO

Detektory pro zjištění přítomnosti oxidu uhelnatého (CO) prodávané v Evropské unii by měli splňovat požadavky evropské normy EN50291-1: 2010 pro domácí detektory oxidu uhelnatého.
TOP